Radiotour Frequentie

Gebruikers en luisteraars van de frequenties ‘radiotour’ van de KBWB worden geattendeerd op de volgende richtlijnen die van kracht worden vanaf 2014.

Wijziging van de frequentie radiotour

Vanaf 2014 maakt het BIPT de kosten van het jaarlijks recht afhankelijk van de ingenomen bandbreedte. Hoe groter de ingenomen bandbreedte hoe hoger het jaarlijks recht. Om die reden en om de kosten voor de organisatoren te beperken moest de bandbreedte van de bestaande frequenties aangepast worden en verdwijnen de kanalen 164.510 & 162.890. Deze worden vervangen door de nieuwe frequenties 164.63125 MHz voor radiotour Kanaal 1 en 160.10625 MHz voor radiotour Kanaal 2.

Geautoriseerde luisterfrequenties

Voor het beluisteren van de vermelde frequenties voor radiotour baseert het BIPT zich op de toepassing van artikel 33, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Dit houdt in dat er een expliciete toelating moet zijn van degene die de betreffende frequenties gebruikt (=KBWB). Richtlijnen BIPT. Het bekomen van dergelijke toelating kan via de module op de website Vergunningaanvraag 2023 en de betaling van 25 EUR op rekeningnummer BE33 1096 1012 1046 van Belgian Cycling, Rue de Bruxelles 482 te 1480 Tubize Brussel.

IDUS

Menu